K:et i K coaching står för Karolin och i mitt arbete ligger fokus på ”hjälp-till-självhjälp”. Jag arbetar utifrån filosofin att vi alla har kapacitet och möjlighet att hitta våra egna svar!

Coaching bygger sin idé på en teoretisk hållning, som menar att vi människor själva är våra egna bästa experter – ingen kan därför vara expert på någon annans liv. För vem, förutom du själv kan svara, på frågor som ex;

Vart är du på väg!?
Hur långt vill du gå!?
Hur!? När!?

Själva ordet coaching kommer ursprungligen från idrottsvärlden, men numera är coach och coaching ett eget yrke, tydligt skilt från terapi, mentorskap, rådgivning och konsultverksamhet. Kärnan, essensen av coaching, är att hjälpa människor att utvecklas på det sätt de själva önskar och vill!

En person, som vill lära sig att cykla, kan vända sig till en terapeut, konsult, mentor eller coach. Det terapeuten gör, är att uppmuntra personen att tala om sin rädsla, för att lära sig cykla. Konsulten förklara hur man gör, när man cyklar. Mentorn å sin sida hoppar upp på cykeln, och visar hur man gör, när man cyklar. Coachen uppmuntrar personen att själv hoppa upp på cykeln och springer sedan bredvid, tills personen lärt sig cykla själv.

 Bergg, ME. (2004 s 9). Coaching-att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: Studentlitteratur

För vem? För alla!

Jag möter såväl vuxna, unga vuxna som ungdomar i mitt arbete. Det är för dig privat eller för medarbetare och ledare/chefer på företag eller verksamheter. Alla erbjuds möjligheter till professionell- och personlig utveckling och växande. Genom konstruktiv dialog, aktivt lyssnande, framåtriktande frågor och feedback, uppmuntras du att ta dig till nästa utvecklings- och resultatnivå. Mer information om metoden finns under Vad är coaching.

flyger_hem